BIROU EXECUTOR JUDECATORESC
Floricescu Valentin Florian

0721 802 335 / 0730 909 037
contact@executortm.ro
executor tm Servicii oferite de biroul nostru executor timis

• Punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii
• Notificarea actelor judiciare si extrajudiciare
• Comunicarea actelor de procedura
• Recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante
• Aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca
• Constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedura civila
• Intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila
• Intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz
• Executari directe:

- Evacuari
- Incredintarea minorului sau stabilirea domiciliului minorului
- Vizitarea minorului
- Puneri in posesie, granituiri, servituti, predari de bunuri etc.

• Executari indirecte:

- Urmarirea mobiliara a creantelor
- Urmarirea imobiliara a creantelor

• Popriri
• Protestul de neplata la cambie, bilet la ordin
• Constatarea unor situatii de fapt si inventarierea unor bunuri (art. 239 din Codul de procedura civila)
• Procese-verbale de oferta reala
• Confiscari
• Consultatii in legatura cu constituirea actelor executionale
• Orice alte acte sau operatiuni date de lege, in competenta biroului executorilor judecatoresti

www.000webhost.com